Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Διαλέξεις στο ΓΠΑ για το LIFE eGYMER

Διαλέξεις στο ΓΠΑ για το LIFE eGYMER

  Την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, η Δρ Μαρία Μπουκουβάλα παρέδωσε Εργαστηριακές διαλέξεις στους προπτυχιακούς φοιτητές της AUA, στο πλαίσιο του μαθήματος «Παράσιτα αποθηκευμένων προϊόντων και αστικών περιοχών», σχετικά με την αναγνώριση της οικογένειας Erebidae και Lymantria dispar. Η Δρ. Μπουκουβάλα εξήγησε στους μαθητές τους στόχους του έργου Life eGYMER. Η Δρ Μπουκουβάλα έδειξε επίσης μερικές από τις φερομονικές παγίδες (εμπορικές και πρωτότυπες) που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της L. dispar. Οι μαθητές ήταν ενθουσιασμένοι με τον γενικό στόχο και το πεδίο εφαρμογής του eGYMER.

  Την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022, η Δρ Μαρία Μπουκουβάλα παρέδωσε διαλέξεις Θεωρίας στους προπτυχιακούς φοιτητές του AUA, στο πλαίσιο του μαθήματος «Παράσιτα αποθηκευμένων προϊόντων και αστικών περιοχών», σχετικά με τον βιολογικό κύκλο, τη διανομή και τη διαχείριση της Lymantria dispar. Η Δρ Μπουκουβάλα εξήγησε λεπτομερώς τη σημασία του LIFE20 ENV/GR/000801 eGYMER. Οι μαθητές εξέφρασαν μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο, ένα θέμα που ενισχύει περαιτέρω την αποστολή του έργου eGYMER.

  Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορείτε να τις βρείτε στο facebook και στο instagram ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=120449043987473&id=101874089178302

  https://www.instagram.com/lifeegymeraua/

  https://www.instagram.com/p/CdidLvhI7Af/

  https://www.instagram.com/p/Cdic9WAIqGr/