Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

eGymer

Life Project

Ο κύριος στόχος του LIFE eGymer είναι να καταδείξει την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα ενός καινοτόμου συστήματος παγίδευσης και παρακολούθησης του gypsy moth, ενός εντόμου που προκαλεί τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα τόσο σε φυσικούς οικοτόπους όσο και σε περιαστικές και ψυχαγωγικές περιοχές των πόλεων. Το προτεινόμενο σύστημα συνδυάζει λύσεις αιχμής που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του gypsy moth, αλλά επίσης ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες για τη συνεχή παρακολούθηση του πληθυσμού του είδους σε διάφορες χώρες της ΕΕ και κλιματικές ζώνες, όπου οι παραδοσιακές εφαρμογές είναι είτε ανέφικτες ή/και οικονομικά μη -βιώσιμες. Επιπλέον, στοχεύει στη μείωση των ποσοτήτων πλαστικού που απορρίπτεται κατά τη διαδικασία παραγωγής με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και στη μείωση του συνολικού κόστους τους.

Συμβουλευτική επιτροπή

Οι Ανακοινώσεις μας

Εγκατάσταση παγίδων κορμού στα δάση Ginjevec και Murska šuma στη ΒΑ Σλοβενία

Στις 20 Απριλίου, 3 τύποι παγίδων κορμού εγκαταστάθηκαν στα δάση Ginjevec και Murska šuma στη ΒΑ Σλοβενία για την παρακολούθηση της εποχιακής δυναμικής και της …

13ο Σεμινάριο και Εργαστήριο Προστασίας Δασών στο Šostanj

Στις 19 Απριλίου 2023, στο 13ο σεμινάριο και εργαστήριο για την προστασία των δασών στο Šoštanj, ο Stanislav Trdan παρουσίασε το έργο LIFE eGYMER και …

Το πρώτο Workshop του προγράμματος LIFE eGymer

Οι Συνεργάτες μας