Skoči na vsebino

eGymer

Life Project

Glavni cilj LIFE eGymer je prikazati učinkovitost in sposobnost preživetja inovativnega sistema za lovljenje in spremljanje moljca, žuželke, ki povzroča velike okoljske težave tako v naravnih habitatih kot v primestnih in rekreacijskih območjih mest. Predlagani sistem združuje najsodobnejše rešitve, ki se uporabljajo za zatiranje moljca, hkrati pa vključuje tudi najsodobnejše tehnologije za stalno spremljanje populacije vrst v različnih državah EU in podnebjih, kjer so tradicionalne uporabe nemogoče in/ali ekonomsko nemogoče. trajnostno. Poleg tega si prizadeva zmanjšati količine odvržene plastike med proizvodnim procesom z uporabo materialov, ki jih je mogoče reciklirati, ter zmanjšati njihove skupne stroške.

Svetovalni odbor

Novice

Postavitev lovilca debla v gozdovih Ginjevec in Murska šuma v SV Sloveniji

20. aprila smo v gozdovih Ginjevec in Murska šuma v SV Sloveniji postavili 3 tipe debelnih pasti za spremljanje sezonske dinamike in množičnega ulova gosenic …

13. Seminar in delavnica o varstvu gozdov v Šoštanju

Stanislav Trdan je 19. aprila 2023 na 13. seminarju in delavnici o varstvu gozdov v Šoštanju predstavil projekt LIFE eGYMER in rezultate prvega leta (2022) …

Prva delavnica projekta LIFE eGymer

Naši partnerji