Skoči na vsebino

Cilji

Glavni cilj LIFE eGymer je uporaba nekemičnega nadzora, z razvojem in uporabo inteligentnih pasti, tehnik množičnega lova in motenj parjenja, za daljinsko spremljanje in učinkovit nadzor več kot ene faze življenja gypsy moth in, kar je najpomembnejše, omogočiti veliko daljše obdobje uporabe v primerjavi s kemičnimi metodami zatiranja (proti ličinkam: maj/junij, proti odraslim: julij/avgust).

Cilj 1

Načrtovanje in razvoj novih elektronskih pasti, ki jih je mogoče reciklirati, za lovljenje ličink in odraslih, razvijajoča se tehnologija, pridobljena iz izdelkov projekta LIFE PISA, in prilagajanje metod množičnega lovljenja s pastmi in motenj pri parjenju kot preudarnih strategij nadzora gypsy moth kemični nadzor na zanimivih območjih in njegov negativni vpliv na okolje.

Cilj 2

Nenehno spremljanje ravni okužb z uporabo IKT in zgodnje opozarjanje na upravljanje, preprečevanje širjenja žuželk in omogočanje biološkega nadzora z nestrupenimi sredstvi, kot je Bacillus thuringiensis kurstaki (Btk)

Cilj 3

Zmanjšati stopnje okužbe na posebnih in različnih ciljnih območjih, s čimer dokaže široko uporabo metod in njihovo razširjanje organom upravljanja zavarovanih območij in lokalnim oblastem

Cilj 4

Dramatično znižanje stroškov uporabe v primerjavi z uporabo insekticidov in zmanjšanje neučinkovitih kemičnih aplikacij zaradi zmanjšane dostopnosti (rekreacijske površine, visoka drevesa itd.)

Cilj 5

Komercializacija novih pasti in tehnik uporabe z materiali iz obnovljivih virov/recikliranih materialov, aktivno spodbujanje krožnega gospodarstva in zmanjšanje stroškov in ogljičnega odtisa surovin

Cilj 6

Zmanjšati zdravstvene težave in tveganja, ki jih predstavlja prisotnost ličinke moljca v gozdovih in mestnih območjih ali rekreaciji, tako za ljudi kot živali, ter zmanjšati stroške socialne varnosti

Cilj 7

Dokazati pozitiven vpliv na ohranjanje lokalne biotske raznovrstnosti in koristne favne, ki se lahko nadalje uporablja za naravno biološko kontrolo v širokem razponu mikroklime

Cilj 8

Zagotoviti dolgoročno sposobnost preživetja s poslovnim načrtom, ki podjetjem, ki se ukvarjajo z gradnjo pasti, zagotavlja prihodke ter možnost razmnoževanja in transporta ter spodbuja njihovo uporabo lokalnim oblastem

Cilj 9

Dokazati in potrditi tehnoekonomsko in okoljsko izvedljivost predlaganega modela in njegove prenosljivosti, saj gre za pregleden globalni protokol, ki se zlahka uporablja tudi na drugih območjih, kjer je gypsy moth problem.