Skoči na vsebino
Home » Postavitev lovilca debla v gozdovih Ginjevec in Murska šuma v SV Sloveniji

Postavitev lovilca debla v gozdovih Ginjevec in Murska šuma v SV Sloveniji

    20. aprila smo v gozdovih Ginjevec in Murska šuma v SV Sloveniji postavili 3 tipe debelnih pasti za spremljanje sezonske dinamike in množičnega ulova gosenic vrste Lymantria dispar. Pasti so bile nastavljene pravočasno, čeprav so bile mlade gosenice v nekaterih jajčecah že najdene …